ENCARREGAT/ ENCARREGADA DE BOTIGA

Les tasques que haurà de realitzar són : rep, orienta i aconsella la clientela que s'adreça a la botiga oferint-los productes i / o serveis que puguin satisfer les seves necessitats i els assessora de forma precisa i ordenada sobre les seves característiques.

Anima el punt de venda, preparant les prestatgeries de productes, optimitzant espais i buscant la complementarietat dels articles.

Col·labora en les modificacions periòdiques dels aparadors, combinant els productes i altres elements, seguint criteris d'imatge de l'empresa.

Reposa els articles esgotats seguint els criteris i procediments de col·locació habituals.- Gestiona i organitza l'equip.

  • Prepara els productes que es venen i els empaqueta de forma ràpida i precisa, cuidant l'estètica i respectant l'estil i imatge que pretén transmetre l'establiment.
  • Supervisa l'stock i controla les existències de productes mitjançant inventari i pot emetre les comandes per a les reposicions de productes.
  • Manté actualitzades les etiquetes de preus.- Atén les reclamacions i incidències que queden dins del marc de la seva responsabilitat, i les que no pot resoldre les transmet a qui correspongui.
  • Obertura i tancament de la botiga.
  • Publicada el 12 de agosto de 2022

    Finaliza el 13 de noviembre de 2022

    ¡Aplica ya!

Teleoperador /a emisión de llamadas - teletrabajo

Asesor /a académico comercial - Teletrabajo

Teleoperador /a comercial - teletrabajo

Administratiu/va logística

Dependiente /a

Operario /a especialista

Administratiu/va logística

DEPENDENT/A BLANES (mitja jornada)

Dependiente /a

OPERARIOS/AS CARNICOS

Carretillero/a con experiencia 7931e180

VENDEDOR/A DEPORTES DE MONTAÑA/NIEVE Decathlon Girona